History

Българско дружество в националния столичен район

National Capital Region Bulgarian Community

Kратка история

Българското дружеството в Отава се създава от видни българи в първите месеци на 1991 г. под името Bulgarian-Canadian Society “Vasil Levski” в дома на Асен Йотов, който става и първият му председател. Между първите му членове са Васил Гачев, Станчо Богданов, Димитър Николоф и Георги Минчев. Основната цел на дружеството е да развива културно-просветна и организационна дейност сред изведнъж увеличилата се българска общност в Отава след 1990 г. Организират се новогодишни тържества и празнуване на националните празници. През 1992 г. в резултат на разширението на общността дружеството създава и българско училище с учителки Людмила Минкова, Олга Арнаудова, Ани Костова и Малвина Грант. Училището продължава да съществува и до днес с три класа на начално ниво и един гимназиален.

През 1995 г. дружеството се инкорпорира като организация с идеална цел (non-for-profit) по законите на Канада като мандата на дейност се установява върху националния столичен район (градовете Отава и Гатино). Приемат се устав, цели и организационна структура. През 2000 г., с подкрепа на дружеството се създава и първата танцова група „Родина“, с ръководители Райна Стаматова и Оля Станчева. Дружеството подсигурява зала за репетиции и парична подкрепа от кметството на град Гатино. От 2014 подкрепа се оказва и на кръжока по народни танци HopTrop.

През 2004 г. от ръководството се взема решение за създаване и на благотворителна организация („Българска Фондация в Отавския Район“), която e под егидата на дружеството, но според данъчната система в Канада може по-ефикасно да подкрепя финансово множеството културно-просветни мероприятия. От 2010 г. до сега, Фондацията става основният получател на грантове от Министерството на образованието в България, по програмата „Роден език и култура зад граница,“ с които се установяват гимназиален клас и два кръжока към българскто училище – по народни танци и по бит и народно творчество. През 2015, чрез еднолично дарение за училището се установява награден фонд “Петьо Христов” (на името на дарителя) с цел поощряване и признание на ученици от българското училище.

Дружеството е основният организатор на концертите на гостуващи български певци, групи и актьори в Отава. През годините са канени Йорданка Христова, Маргарита Хранова, Тони Димитрова, детски хор Звездици, Диана Експрес, група Фондацията и много други. Редовно за 24-ти май се организират концерти, театри или други културни събития.

През октомври 2014 г., в резултат на получен грант от Community Foundation of Ottawa се прави първият Фестивал на българската култура в Отава с цел да популяризира творчеството на местни творци от български произход и българската култура като цяло. Откриването му става в кметството на Отава, на което присъстват местни политици и дипломати. Като част от фестивала се организира „Фолк фест“, като за първи път се събират заедно танцови състави от Отава, Торонто и Монреал.

На голям успех се радват и организирането на годишните дегустации на вино от любители винари от общността.

Дружеството поддържа близки връзки с православната църква „Христос Спасител“ към вселенския патриарх в Константинопол, която е посещавана от много българи.

Статутът на организацията се подновява успешно през 2014, като се съобразява с промени в канадските закони. Българското дружество в националния столичен район е обединителната сила на почти две хилядите българи в Отава и Гатино и множеството им интереси, и продължава да работи за запазването на българското им самосъзнаване. През 2015 г. дружеството поема инициатива за създване на българска федерация в Канада и установява контакт с българските общности в другите градове на Канада.

През 2006, дружеството получава медал Иван Вазов от Държавната агенция за българите в чужбина по случай 10-годишнината от регистрирането му като организация с идеална цел, а през 2016 почетен знак от ДАБЧ, който отбелязва 25-годишнината от създаването му като неформална организация през 1991.

Председатели на дружеството през годините са били Асен Йотов, Васил Гачев, Тинко Евтимов, Румяна Бенедикт, Ани Костова, Христина Христова и понастоящем Антон Минков.