National Capital Region Bulgarian Community and Ottawa Region Bulgarian Foundation

OTTAWA – GATINEAU: CANADA’S CAPITAL REGION...

ENGLISH TO FOLLOW

Български Културни Дни1 октомври – 19 октомври, 2023

1 октомври

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ, КОКТЕЙЛ И КОНЦЕРТ НА ТЕОДОСИЙ СПАСОВ КВИНТЕТ

Sir John A. MacDonald Building
144 Wellington St, Ottawa, ON K1P 5B9
18:00 Официално откриване и коктейл
19:00 Концерт на Теодосий Спасов Квинтет

Дрескод: Официален (костюм/официална рокля)
Възрастово ограничение: 18+
Вход: Свободен, с регистрация на Eventbrite и с документ за самоличност от съображения за сигурност

15 години Теодосий Спасов Фолк Квинтет

Теодосий Спасов и неговите музиканти ще изпълнят уникална смесица от джаз, фолк и етно музика, представяйки най-доброто от своя репертоар, включително народни песни, преработени в стил на джаз, които Теодосий често включва в своите изпълнения.

В програмата ще преобладават хумористични и завладяващи композиции, като например “О’ Майно хоро” от едноименния албум, който се свързва с град Пловдив и студентските години на Спасов в местната Академия за музика и танц.

Те ще изпълнят също и песни от последния си албум “Теодосий Спасов пее”. Известни със завладяващите си изпълнения, богатството на традиционните български музикални инструменти и способността си да докосват най-съкровените емоции на слушателите, “Кавалджията на света” и неговият Фолк квинтет са способни да покорят международна публика и да ви заведат на емоционално пътуване с магията на музиката.

14 октомври

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
Les Lye Studio Theatre
101 Centrepointe Dr, Nepean, ON K2G 5K7
13:00 Фолклорен фестивал – свободен вход

14 октомври

ХОРОТЕКА
Knox Presbyterian Church, Geneva Hall
120 Lisgar St, Ottawa, ON K2P 2L7
18:30 Хоротека – Билети $10 закупени предварително онлайн. Безплатно за деца под 8 години

19 октомври

ФИЛМОВА ПРОЖЕКЦИЯ
ByTowne Cinema
325 Rideau St, Ottawa, ON K1N 5Y4
19:00 Прожекция на филма “Ятаган” – свободен вход, със субтитри

Bulgarian Cultural Days
October 1 – October 19, 2023

October 1

OPENING, RECEPTION, AND THEODOSII SPASSOV QUINTET CONCERT

Sir John A. MacDonald Building
144 Wellington St, Ottawa, ON K1P 5B9
6PM Official opening and reception
7PM Concert – Teodosii Spassov Folk Quintet

Dress code: Formal attire
Age restriction:18+
Entrance: Free admission with a registration at Eventbrite and a valid ID for security reasons

15 years Theodosii Spassov Quintet

Theodosii Spassov and his musicians will perform a unique blend of jazz, folk, and ethno music, showcasing the best of their repertoire, including folk songs transformed into the jazz style that Spassov often incorporates into his performances.

The concert will primarily feature humorous and engaging compositions, such as “O’ Maino Horo” from their eponymous album that references the city of Plovdiv and Spassov’s nostalgia for his student years at the local Academy of Music and Dance.

They will also perform songs from their latest album, “Theodosii Spassov Sings.” Known for their captivating performances enriched with the sensuality of traditional Bulgarian musical instruments, “The Kaval Player of the World” and his Folk Quintet are capable of captivating an international audience, taking listeners on an emotional journey through their enchanting music.

October 14

FOLKFEST
Les Lye Studio Theatre
101 Centrepointe Dr, Nepean, ON K2G 5K7
1PM Folkfest – free admission

October 14

HOROTEKA
Knox Presbyterian Church, Geneva Hall
120 Lisgar St, Ottawa, ON K2P 2L7
6:30PM – tickets $10; free for children under the age of 8

October 19

MOVIE SCREENING
ByTowne Cinema
325 Rideau St, Ottawa, ON K1N 5Y4
7PM Screening of “Yatagan” – free admission, subtitles

Членски внос

Членският внос е $30 за семейство с деца под 18г., $20 за несемейни, и безплатен за студенти в университета. Може да го платите на всяко от събитията, организирани от дружеството, или тук на нашия уебсайт.