Upcoming Events

Скъпи сънародници,

Представяме ви програмата за събитията, които сме организирали за първата половина на тази година. Надяваме се да ви видим всички на тях. Традиционният празник на виното Трифон Зарезан е само след 20 дена.

Календар събития, януари – юни 2019

 • 2 февруари, 19:00 – Трифон Зарезан, Holly Trinity Church Hall, вход безплатен, potluck, елате да дегустирате последната реколта на винарите от Отава
 • 22 февруари, 19:30 – Театър “Три котки на покрива”, auditorium St. Paul High School, Ивайло Калоянчев и Драматичен театър Благоевград
 • 3 март, 19:00 – прием по случай Националният празник на България 3 Март, City Hall
 • 8 март, 19:00 – концерт пиано, Живко Петров и коктейл по случай международният празник на жената, All Saints Church
 • 2 април, 19:30 – театър “Усещане за любов” с Бойка Велкова и Ивайло Захариев, Shenkman Art Centre
 • 2 – 28 април – изложба на Красимира Димчева (Отава) и Мария Астаджов (Монреал), Shenkman Art Centre
  Среща с художничките на 28 април
 • 26 май – представяне на България в деня на Европейския Съюз, Horticultural Building, Lansdowne Park

Calendar of events

Please see the calendar of events for the first half of the year:

 • February 2, 19:00 – Trifon Zarezan wine fest, Holy Trinity Church Hall
 • free admission, potluck, please come to taste the latest wines from our Ottawa winemakers
 • February 22, 19:30 – Theatre “Три котки на покрива”, auditorium St. Paul High School, Ivailo Kaloyanchev and theater Blagoevgrad
 • March 1, 19:00, reception on the occasion of Bulgaria’s National Day, City Hall
 • March 8, 19:00 – Piano concert, Jivko Petrov and cocktail on the occasion of International Women’s Day, All Saints Church
 • April 2, 19:30 – Theatre “Усещане за любов”, Boyka Velcheva and Ivailo Zahariev, Shenkman Art Centre
 • April 2 – 28 – Art еxhibition, Krassimira Dimcheva (Ottawa) and Maria Astajov (Montreal), Shenkman Art Centre, Meet the artists – April 28
 • May 26 – Day of the European Union, Horticultural Building, Lansdowne Park