Author Archives: Vessy


Bulgarian Community Gala Dinner

Title: Bulgarian Community Gala Dinner
Location: 215 Preston Str, Ottawa, ON, K1R 7R1
Date: 2014-01-10

Новият ни уеб сайт

Представяме ви новият уеб сайт на българската общност в Отава-Гатино
За нуждите на новият сайт имаме нужда от вашето съдействие – за идеи, реклами, статии. Търсим хора, които да пишат статии нa който от трите езика им е удобно. Търсим и хора, които да превеждат/редактират от български на английски и френски. За всички идеи или желание за работа ни пишете на bulgariancommunity@yahoo.ca

от екипът на bgottawa-gatineau.ca

The new web site

Introducing the new website of the Bulgarian community in Ottawa-Gatineau
For the purposes of the new site we need your support – for ideas, ads, articles. We are looking for people to write articles on one of the three languages ​​they see fit. We are looking for people who can translate / edit from Bulgarian to English and French. For any ideas or willing to work on this project, contact us at bulgariancommunity@yahoo.ca
team of bgottawa-gatineau.ca