Projects

Bulgarian School, аfter-school Program

Кръжок по Български бит и народно творчество и кръжок по народни танци

Инвентар на носии закупени от Българската фондация в Отава по проекта „Роден език и култура зад граница“ за кръжока по народни танци към у-ще “Св. св. Кирил и Методий” (click to view)

Final Report 2014, Bulgarian Language and Culture Abroad program, Bulgarian School “St. St. Cyril and Methodius” (click to view)