Събития

Новини от Българската общност
Tilt

“Тилт” е любовна история, която се развива сред бързо променящата се политическа и социална атмосфера в България от края на 80-те и началото на 90-те години.
Дали въпреки трудностите тази любов ще оцелее пред предизвикателствата на емиграцията, затънала в престъпност родина и аморална обществена среда, благодарение на банда добри приятели и техния авантюристичен дух.