BG Community in Canada

Българите в Канада

ТОРОНТО

БЪЛГАРСКИ СДРУЖЕНИЯ

Асоциация на българските инженери в Канада 
Association of Bulgarian Engineers in Canada (АВЕС)
Тел: 905-832-4451. 
www.abec.ca

Българо-канадско дружество
Bulgarian-Canadian Society
Адрес: 22 Warlingham Crt, Toronto, ON, M9C 3K3
Тел: 416-562-3804
Факс: 416-239-6725
www.bulgariancanadiansociety.com

Български фестивал на изкуствата
Bulgarian Art festival
Тел. 416 587 3739
eliyordanova@gmail.com
www.BulgarianArtFestival.com

Канадско-българска асоциация
Canadian-Bulgarian Association
Адрес: 8501 Mississauga Road, Suite 200, Brampton, ON L6Y 5G8.
Тел: 905-454-0221; 647-291-8375; 647-402-5914
Факс: 905-454-3935
www.cbai.ca

Канадско-българска бизнес мрежа
Canadian Bulgarian Business Network
Адрес: 4141 Yonge St. Suite 303 Toronto, ON, M2P 2A8 Canada
416-409 7052, 416 303 6665, 416 223 4394, f.416 733 4579
www.CanadaBulgaria.com
Канадско-български бизнес алианс
Canadian-Bulgarian Business Alliance
Адрес: 260 King Street East, Suite A408
Тел: 416-939-9881; 
Факс: 416-364-4372
http://www.cbbanet.org
E-mail: info@cbbanet.org

МЕДИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Вестник „Български хоризонти”
Bulgarian Horizons newspaper
Вестник на българите в Канада
Адрес: 5312 Dundas St. West, Toronto, ON M9B 1B3
Телефон: (416) 962-7100
editor@bulgrarianhorizons.com
bulgarianhorizons.newspaper@gmail.com
www.bulgarianhorizons.com

Канадско-български бизнес каталог
Canadian Bulgarian Business Directory
Адрес: 5312 Dundas St. West, Toronto, ON M9B 1B3
Телефон: (416) 962-7100
advertising@bulgarianhorizons.com
bulgarianhorizons.newspaper@gmail.com
www.bulgarianhorizons.com

Радиопрограма „Български хоризонти”
Bulgarian Horizons Radio Program
От 19 до 20 ч. всяка неделя на AM 530 в Торонто, в интернет на www.am530.ca
От 18 до 18.30 ч. всяка неделя на AM 830 в Уинипег, в интернет на www.ckjs.com
Адрес: 5312 Dundas St. West, Toronto, ON M9B 1B3
Телефон: (416) 962-7100
marketing@bulgarianhorizons.com
editor@bulgrarianhorizons.com
www.am530.ca

Радиопрограма „Български глас”
Radio Bulgarian Voice Corporation
Адрес: CHIN RADIO
Bulgarian Voice Radio
Johnny Lombardy Way
622 College Str.
Toronto, ON M6G 1B6
Тел: 416-904-4989
E-mail: info@bulgarianvoice.com

Вестник “Пламък” – Bulgarian Flame Newspaper
Вестник на Българите в Канада
408-11 Dervock Cres, Toronto, Ontario
Tel: 416-821-9915
bulgarianflame@gmail.com
www.bulgarianflame.com

BulBiz – Bulgarian Canadian Business Directory
Справочник на бизнесите обслужващи българската общност в Канада.
408-11 Dervock Cres, Toronto, Ontario
Tel: 416-821-9915
info@bulbiz.com
www.bulbiz.com
www.bulgarianflame.com

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

Българите в Онтарио
Bulgarians In Ontario
http://www.bulgariansinontario.com
proactinvest@gmail.com

Българите в Канада
http://www.bulgarite.ca
webmaster@bulgarite.ca

Балканто 
www.balkanto.ca
varbanova@balkanto.ca

ФОЛКЛОРНИ ФОРМАЦИИ И КЛУБОВЕ

Училище за български народни хора и обичаи “Игранка”
Igranka School of Bulgarian Folk Dances and Traditions
Aдрес: 237 Sackville Str., Toronto, ON M5S 2T9
Тел: 416-261-2819
http://www.igranka.com
E-mail: bg_igranka@yahoo.com

Български фолклорен ансамбъл „Димитровче“ при Българската източноправославна църква „Св. Димитър“ в Брамптън
Bulgarian Folk Ensemble “Dimitrovche” – St. Dimitar Bulgarian Eastern Orthodox Church – Brampton
1555 Steeles Av. West, Brampton, ОN, L6Y 5J9
E-mail: d.minkof@gmail.com
www.dimitrovche.com

Детски фолклорен ансамбъл „Димитровче“
dimitrovchekids@gmail.com
www.dimitrovchekids.com

Училище за български обичаи, традиции, и история и фолклор „Българче“
237 Sackville St. в приземния етаж на Македоно-българската източноправославна църква „Св. Св. Кирил и Методий“
Тел.(416) 888-5282
bulgarche@live.com

Клуб по български народни танци “Опинци”
EBCC – North York
ivodivo@gmail.com

Клуб по български народни танци “На хорото”
gergana@bulgarite.ca

ЦЪРКВИ

Македоно-български православен катедрален храм “Св.Св.Кирил и Методий”
237 Sackville Street, Toronto, ON, M5A 3G1, Tel: 416-368-2828
www.scmcathedral.com
Македоно-българска източноправославна църква “Св. Георги”
17 Regent St., Toronto, ON, M5A 3N4, Tel: 416-366-1810

Македоно-българска източноправославна църква “Св. Троица”
201 Monarch Park Ave., Toronto, ON, M4J 4RJ, Tel: 416-461-2214
www.ourholytrinitymbc.com

Българска източноправославна църква “Св. Димитър”
1555 Steeles Av. West, Brampton, ОN, L6Y 5J9
www.stdimitar.org
Българска източноправославна църква „Св.Иван Рилски”
4871 Willmount Str., Niagara Falls, ON L2G 3B7
Тел: 905-356-7151
Българско неделно училище към църквата „Св.Св.Кирил и Методий”
Адрес: 237 Sackville Street, Toronto, ON M5A 3G1
Тел: 416-857-5439
Българско неделно училище към църквата „Св.Димитър”
Адрес: 1555 Steeles Av. West, Brampton, ON, L6Y 5J9
Тел: 905-564-6466
ОТАВА
ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК 
МОНРЕАЛ
Канадско-български културен център “Зорница” и вестник „Зорница”
Адрес: 7448 Kingsley Suite 501, CSL Montreal, QC H4W 1P2
Тел/Факс: 514-369-0589
http://www.zornica.com
Българско училище „Св.Св.Кирил и Методий”
Aдрес: 5625 Decelles, College de Breboef, Motreal, QC 
Тел./Факс 514-369-0589
Православна църква „Св.Иван Рилски”
Адрес: 1191 Blvd. Sauve Ouest, Montreal, QC, H2C 1Z8
Tel: 514-956-7835
http://www.stivanrilsky.org
E-mail: board@stivanrilsky.org
Клуб по плуване на българите в Монреал
Bulgarian Swimming Club
Адрес: 3799 Chemin Queen Mary, Cote Des Neiges, QC
Тел: 514-808-9324
В-к „Форум”
Bulgarian Community Newspaper Forum

Aдрес: 24 Ave Mont-Royal O, b.401, Montreal, QC, H2T 2S2
Тел: 514-737-0151
Факс: 514-737-4200
http://www.forumbulgare.ca
ПРОВИНЦИЯ БРИТАНСКА КОЛУМБИЯ 
ВАНКУВЪР
Българо-канадско дружество
Bulgarian-Canadian Society of BC
Пощенски адрес: 1106- 1288 West Cordova St., Vancouver, BC V6C 3R3
Тел: 778-896-3956
www.bcsbc.ca

Българско училище “Св. св. Кирил и Методий” – Ванкувър
Адрес: 8200 Forest Grove Dr. Burnaby, BC, V5A 4G9
тел.1 604 761 4345
bulgarianschoolvancouver@gmail.com

ПРОВИНЦИЯ АЛБЪРТА 
КАЛГАРИ

Българско дружество – Калгари
Calgary Bulgarian Society
Адрес: 33 Val Gardena View SW, Calgary, AB T3H 5X7
Тел: 403 – 261 – 6817
Имейл: borda@calgarybulgariansociety.com
http://www.calgarybulgariansociety.com

Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“
Адрес: 33 Val Gardena View SW, Calgary, AB T3H 5X7
Тел: 403 – 991 – 1231
Имейл: school@calgarybulgariansociety.com
http://www.calgarybulgariansociety.com/school
Българска фолклорна група „Хайде на Хорото“
Адрес: 120 Tremblant Way SW, Calgary, Alberta, T3H 0A7
Телефон: 403 – 477 – 0403
Имейл: haidenahoroto@calgarybulgariansociety.com