Membership

През последните 25 години Българското дружество в националния столичен район и остованата през 2004 г. Българска Фондация активно подпомагат запазването на нашето българско самосъзнанието с културни, образователни и други инициативи.  Ежедневната дейност на дружеството се движи от избираем за две години управителен съвет. Всички в управителния съвет са доброволци, които се опитват да съчетаят своите семейни и професионални задължения с обществената дейност. За да се запази жизнеността на организацията, много е важно да има активна членска маса, която да бъде източник на обновление и контрол.

Годишната вноска, която ви прави член на National Capital Region Bulgarian Community (NCRBC) и Ottawa Region Bulgarian Foundation (ORBF), е почти символична ($20 индивидуално; $30 за семейство с деца под 20 годишна възраст, безплатно за студенти, регистрирани в университет или колеж). Таза сума не се харчи за административни разходи, а отива изцяло за културно-образователни проекти.

Членството ви дава право на глас при взимането на решения, приемането на важни документи и избирането на членове на управителния съвет, когато изтече мандата на старите. По този начин можете да определяте бъдещите посоки за развитие на ORBF и NCRBC. Вашето членство носи и моралното удволетворение, че подпомагате запазаването и развитието на българския дух и традиции в Отава и Канада.

Членския внос може да платите

  • тук чрез Pay Pal (нямате нужда от Pay Pal account)
  • при Даниела Йовева, която всяка събота е в българското училище
  • по време на всяко събитие, които организираме